Audit en ZKN keurmerk

2021

Kwaliteit in het expertisecentrum wordt als zeer voornaam beschouwd en jaarlijks door meerdere intanties gecontroleeerd. Zo hebben ook in 2021 groot aantal audits en keuringen plaats gevonden die zeer succesvol bleken en ook met veel of werderden gewaardeerd door;

ZKN   

Klinieken met een keurmerk van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) voldoen aan zeer strenge eisen. Er werken altijd medisch specialisten in een kliniek en de ruimten en apparatuur zijn veilig en hygiënisch. U heeft niet te maken met (lange) wachtlijsten en kunt erop vertrouwen dat de behandeling naar wens verloopt. Klinieken die bij ZKN zijn aangesloten scoren hoog qua klanttevredenheid.

Lloyds   

Lloyd’s Register Nederland is een internationale en onafhankelijke   organisatie die certificeringen verzorgt. Lloyd’s Register Nederland beoordeeld organisaties en managent van systemen, processsen en risico's. Met als doel om de huidige kwaliteit te waarborgen en toekomstige prestaties van de organisatie te verbeteren en te beschermen.

IGJ           

De Inspectie vangezondheidszorg en jeugd voert regelmatig ter plaatste van de instelling inspecties uit op kwaliteit en uitvoering van wetten en eisen. Het inspectierapport geeft de resultaten weer van een inspectiebezoek.  Vaak met maatregelen of aanbevelingen die de inspectie heeft genomen of geëist. Het rapport is beschikbaar via de link en heeft geen maatregelen, aanbevelingen, wat als uitzonderlijk is beschouwd door IGJ.

Inspectie rapport

NvDV      

De wetenschappelijk vereniging voor Dermatologie en Venerologie voert op een regelmatige basis beoordelineg uit over de toepassing bvan de normen en de kwaliteit van de specialisten. Deze worden door de vereniging vastgelegd in een visitatierapport op de normen waarop voorbeeld functie, voldoende, onvoldoende of zwaar onvoldoende scores staan en adviezen worden gegeven in de vorm van een aanbeveling, zwaarwegend advies of voorwaarde. Het rapport toont op alle punten hoge of maximale scoren met de opmerking voorbeeldfunctie voor de hele vakgroep.