Huidkanker

Onderdeel van:
Dr. Brinkmann kliniek
Contact Dr. Brinkmann kliniek

Huidkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt huidkanker. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is veel in de zon zijn. 

Lees verder over voorkomen van huidkanker de verschillende vormen en het specifieke onderzoek welke wordt uitgevoerd in de Dr. Brinkmann Kliniek.

Ontwikkelen van Huidkanker

Een kankercel ontstaat door DNA-schade. Deze zogenaamde DNA bevat de gehele erfelijke informatie. Vaak wordt de schade veroorzaakt door UV-straling. In de meeste gevallen van DNA-schade treden verschillende specifieke lichaamseigen reparatiesystemen in werking, die de beschadigde cellen verwijderen. Zijn deze daarentegen beschadigd of is de DNA-schade in de verschillende huidcellen te groot, dan ontstaat huidkanker of een voorstadium ervan.

Primaire Preventie

Voor het ontwikkelen van huidkanker bestaat er een groot aantal risicofactoren, die voor elke patiënt kunnen verschillen. Uiteraard kunnen algemene adviezen worden gegeven, maar de ervaring leert dat er veel behoefte is aan individuele voorlichting. Regelmatige inspectie van de huid op alle vormen van huidkanker of voorstadia ervan door een dermatoloog wordt als zeer belangrijk ervaren. Voor specifieke huidkankervormen wordt dit onderzoek aangevuld met de VIP-controle ® (Visual Image Picture) van de huid. Het is belangrijk om het preventief onderzoek van de huid uit te voeren, zodat huidkanker vaker in een vroeger stadium ontdekt kan worden.

Secundaire Preventie

De ervaring leert dat het voor een patiënt een hele stap is om met een "klein vlekje" aan de huid naar de huisarts te gaan, zeker bij het grote tekort aan huisartsen en dermatologen. Maar het is onmogelijk voor een patiënt om zelf te beoordelen welke moedervlek kwaadaardige tekenen vertoont en welke niet. Secundaire preventie moet gericht zijn op het vroegtijdig ontdekken van huidkanker. Hierdoor is de operatieve behandeling vaak minder ingrijpend of kunnen zelfs andere, niet- operatieve technieken worden toegepast. Behandelingen zijn dan minder belastend. De prognose verbetert en de levenskwaliteit neemt toe.

Bij twijfel

Indien u denkt een behandeling dienen te ondergaan. Raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts, en te bespreken of een verwijzing naar het huidkanker expertisecentrum Dr. Brinkmann Kliniek noodzakelijk is.