Kwaliteit

Het Expertisecentrum is opgezet als een landelijke organisatie waar de patiënt centraal staat. De patiënt zal goed worden ingelicht en begeleid en mag niet aan haar/zijn lot worden overgelaten.

Allereerst wordt de patiënt informatie verstrekt via voorlichtingsdocument en website en een patiënten portaal waarna een individueel voorlichtingsgesprek geboden wordt.

Tijdens het voorlichtingsgesprek ontvangt de patiënt uitgebreide informatie en instructies over:

  • De geschiktheid voor de behandeling.
  • De voor- en nadelen ten opzichte van eventuele alternatieve behandelmethoden.
  • Risico's en bijwerkingen
  • De periode voor en na de behandeling.

In de organisatie wordt gewerkt conform protocollen uitvoerig beschreven in het kwaliteitssysteem. De systemen zullen zoveel mogelijk worden gedigitaliseerd waarbij wel rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de wensen van de patiënt en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als onderdeel van het kwaliteitssysteem is een VMS management systeem opgezet welke jaarlijks door verschillende externe instanties wordt geëvalueerd en voorzien van keurmerk.

De organisatie is aangesloten bij de externe Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken deze behandeld klachten van cliënten en patiënten. De patiënten worden via het voorlichtingdocument geïnformeerd dat er een klachtenregeling is, welke mogelijkheden er zijn en hoe patiënten contact op kunnen nemen met de klachten functionaris.