Tarieven

Voor de verzekerde zorg behandeling in een ziekenhuis of kliniek in Nederland is een systeem Diagnose Behandel Combinatie (DBC) opgesteld. Dit is een term die alle verrichtingen en activiteiten die door een patiënt worden ondergaan bij een bepaalde diagnose weergeeft. Hierdoor is het totaal aan kosten van uw behandeling duidelijk wanneer een behandeling is afgesloten. Daarbij is het tarief gebaseerd op het totaal van gemiddelde kosten die landelijk voor een bepaalde aandoening gemaakt worden en is niet gerelateerd aan de tijdsbesteding per individuele patiënt.

De prijzen voor de behandeling bij het Expertisecentrum worden elk jaar bepaald in onderhandeling met de afzonderlijke zorgverzekeraars.

Op deze website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunt u meer informatie vinden over de diagnose behandelcombinatie. De Nederlands Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een website met extra informatie over de inhoud van een zorgnota.

Hier is ook meer informatie over de regels voor startdatum en de duur van een DBC. In het algemeen kan worden gesteld dat de datum van de eerste afspraak de DBC start datum bepaald de en daarmee ook in welk jaar uw wettelijk verplichte eigen risico wordt aangesproken.

Voor patiënten die niet (in Nederland) verzekerd zijn gelden passantentarieven.

Link naar document: passantentarieven 2020

Link naar document: passantentarieven 2021