Privacy verklaring

Home / Privacy verklaring

Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Het Privacyreglement wordt gevormd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals per 25 mei 2018 voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement willen wij u hierover nader informeren. In de AVG wordt niet alleen de bescherming geregeld van gegevens die in een gegevensbestand zijn vastgelegd, maar het gehele proces van gegevensverwerking, van het verzamelen tot het vastleggen en doorgeven van persoonsgegevens, dient aan zorgvuldigheidseisen te voldoen. De AVG eist dat een instelling de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk maakt.

In het privacyreglement van het Expertisecentrum gaat het om bescherming van de informationele privacy; de regels met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens van betrokkenen. Veel patiënten weten niet wat er met hun gegevens allemaal gebeurd. Daarom is het belangrijk, dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij het Expertisecentrum en haar medewerkers in goede handen zijn. De kwaliteitswet zorginstellingen verplicht zorgaanbieders, die een instelling in stand houden of vormen, kwalitatief goede zorg aan hun patiënten te leveren. Het gaat hier om verantwoorde zorg, dat wil zeggen patiëntgerichte zorg van een goed niveau. De privacy van de patiënt behoort tot deze verantwoorde zorg. Duidelijkheid over wat er met de persoonsgegevens van betrokkenen gebeurd is dan ook zeer belangrijk.

Het privacyreglement van het Expertisecentrum is gericht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor zover dat, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt dan wel het beheer, noodzakelijk is.

Het privacyreglement omvat een richtlijn voor het gebruik, de bijbehorende gegevensverwerkingen, het patiëntenrecord van het Expertisecentrum, een beschrijving van de privacyfunctionaris, een lijst van afkortingen en een literatuur opgave.

Het doel is de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van patiënten in het kader van zorg- of hulpverlening in het Expertisecentrum te beschermen, voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene noodzakelijk is.

Dit protocol verschaft een praktische uitwerking en een inzicht in de wijze waarop dit gebeurt en richt zich op de volgende doelgroep:

patiënten;

Medewerkers (inclusief medisch specialisten) van het Expertisecentrum, die te maken hebben met persoonsgegevens van patiënten;

Derden die langer dan 15 minuten in het Expertisecentrum aanwezig zijn. Genoemde doelgroep kan het reglement inzien bij de receptie van het Expertisecentrum.

Alle samenwerkende organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Wij staan voor

  • Volledige verzekerde medische zorg
  • Innovatieve en verbeterde behandelmethodes
  • Minimale wachttijden
  • Ervaren en professionele medewerkers
  • Patiëntvriendelijkheid en persoonlijke aandacht
  • Toegankelijkheid voor heel Nederland
  • De kracht van het Superspecialisme

Contact

stel mij een vraag

Contact voor een afspraak?
Dit is mogelijk indien u in het bezit bent van een verwijsbrief.

 

Patiënt Portaal

Patiënt Portaal
Altijd uw gegevens inzien? Voor veilige toegang naar uw persoonlijke portaal.