Morbus de Quervain

Het syndroom van De Quervain is een ontsteking/irritatie van een tweetal strekpezen van de duim (de m. abductor pollicis longus en m. extensor pollicis brevis). Deze twee pezen lopen door een aan het bot verankerd peesschede, die als gevolg van chronische irritatie door vochtophoping en verdikking vernauwd kan raken en waardoor een inklemming van de pezen ontstaat.

Met behulp van een aantal specifieke testen kan de diagnose bij lichamelijk onderzoek al gesteld worden: de test van Finkelstein en de test van Eichoff. Bij beide testen wordt in feite de 2 strekpezen van de duim als het ware onder spanning gebracht (bij de eerste test wordt de hele hand richting de pink bewogen, en bij de tweede gebeurt dit eveneens maar dan wordt een vuist gemaakt met de duim in de vuist (de duim wijst naar de pink). Deze testen luxeren in elk geval bij patiënten de herkenbare en specifieke pijn uit, terwijl het bij gezonde personen vrijwel geen pijnklachten geeft.

In vergevorderde gevallen kan er zelfs wat spierzwakte zijn ontstaan.

Diagnose

Het stellen van de diagnose wordt gedaan tijdens het consult en hiervoor is Voor het stellen van de diagnose is alleen de goede afname van de anamnese, inspectie en lichamelijk onderzoek nodig. Er hoeven geen verdere onderzoeken plaats te vinden.

Behandeling

Op basis van de diagnoses zijn de volgende behandelvormen of combinaties mogelijk.

Door Rust:

Als men de irritatie momenten of chronische druk op de pees kan wegnemen (door de hand rust te geven) verdwijnt de verdikking van de peesschede of pees en gaat deze aandoening vaak vanzelf over.

Door inspuiten van medicatie:

Dit is een ontstekingsremmend middel (een cortisonpreparaat in combinatie met een verdovingsmiddel), waarmee de irritatie van de peeskoker of pees op den duur vermindert. Er is dan weer genoeg ruimte voor de pees om makkelijk in de peesschede te bewegen.

Door Operatie:

Onder plaatselijke verdoving wordt een kleine incisie over de aangedane pees uitgevoerd, waarna de peesschede wordt vrijgeprepareerd. Deze wordt vervolgens opengeknipt t. p.v. de vernauwing, waarna de pees ruimte krijgt om vrij te bewegen.