Ingegroeide teennagel

Unguis incarnatus

Een ingegroeide teennagel kenmerkt zich door ingroei van de zijkanten van de nagel in de huid, waardoor er een ontsteking ontstaat met pijn, roodheid en zwelling, en uiteindelijk wildvleesvorming, bloedingen en pusafvloed. Door de verweking van de zijkanten van de nagel breekt het steeds af, waardoor de situatie van de irritatie zich onderhoudt en de patiënt in een vicieuze cirkel terecht komt van een chronisch ontstoken nagel. Het is vrijwel altijd de grote teen die ontsteekt, maar een enkele keer zien wij dit beeld ook bij de andere tenen.

Diagnose

Het stellen van de diagnose wordt gedaan tijdens het consult en hiervoor is alleen een inspectie van het aangedane gebied nodig. In het algemeen wordt de aandoening veroorzaakt door het verkeerd afknippen van de nagel en dragen van strak schoeisel. Maar de nagel kan ook beschadigd raken door een trauma, en door andere onderliggende aandoeningen gedeformeerd zijn, waardoor het makkelijk ingroeit in de omringende huid. Een eventuele schimmelinfectie (onychomycosis) kan de klachten ook luxeren.

Behandeling

Afhankelijk van de mate van ontsteking van de teennagel kan men de nagel op een conservatieve dan wel operatieve manier behandelen. Conservatief kan met nagelbeugels of –plaatjes. Deze methode is heel eenvoudig en weinig belastend voor de patiënt en wordt toegepast voorafgaand aan het verwijs naar het Chirurgisch Expertisecentrum.

Operatief gebeurd in het vergevorderde stadium, waarbij na lokale verdoving de ingegroeide zijkant van de nagel wordt verwijderd met destructie van de nagelmatrix tpv het deel verwijderde stuk nagel. De wondgenezing kan enkele weken duren en het duurt soms wel enkele maanden voordat de nagel weer een rustig aspect krijgt.