Terug

Filosofie

De Dr. Brinkmann Kliniek biedt een gespecialiseerd huidkankercentrum waar patiënten zich kunnen melden voor controle van moedervlekken en zich kunnen laten onderzoeken op huidkanker. De laatste berekeningen wijzen erop dat 1 op de 6 Nederlanders huidkanker zal ontwikkelen met alle fysieke, psychische en sociale gevolgen van dien. Toch is het vroegtijdig ontdekken van huidkanker nog steeds niet vanzelfsprekend. Uitgebreid huidonderzoek is daarom niet alleen wenselijk maar tevens noodzakelijk en kan een grote en belangrijke rol bij het reduceren van ziekte en sterfte ten gevolge van huidkanker betekenen. In veel gevallen zal een jaarlijks onderzoek voldoende zijn om huidkanker te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken. Het onderzoek bestaat uit een algehele lichaamscontrole door een dermatoloog die wordt aangevuld met de VIP-controle ® van de huid. Indien noodzakelijk kan op korte termijn een adequate behandeling plaatsvinden. Doordat zowel het onderzoek als de behandelingen zoveel als mogelijk door dezelfde dermatoloog worden uitgevoerd kan met iedere patiënt een langdurige vertrouwensrelatie worden opgebouwd. Het credo van de Dr. Brinkmann Kliniek is dan ook: een VIP behandeling voor iedereen.

Moedervlekken

Onder moedervlekken vallen alle zichtbare vlekken in en op de huid. Zij kunnen vlak zijn of duidelijk boven het huidniveau uitkomen. Moedervlekken kunnen in kleur, vorm en grootte verschillen en zelfs al bij de geboorte aanwezig zijn. Ook kunnen moedervlekken zich in de loop der jaren ontwikkelen, waarbij blootstelling aan zonlicht een grote invloed heeft. De meeste moedervlekken zijn goedaardige ophopingen van pigmentcellen. Het is echter wel belangrijk te weten dat moedervlekken onrustig kunnen worden. In de meeste gevallen zijn ook onrustige moedervlekken nog goedaardig, maar in sommige gevallen kunnen kwaadaardige cellen ontstaan.

VIP-controle ® van de huid

Tot een goede moedervlekken controle behoort een goede evaluatie en documentatie van verdachte moedervlekken. Bij de nieuwe VIP-controle ® (Visual Image Picture) van de huid kan door middel van een digitale dermatoscoop een moedervlek tot 50 keer uitvergroot worden zonder verlies van beeldkwaliteit. Dit beeld kan met behulp van een aangesloten computer worden vastgelegd. Aan de hand van uiterlijke kenmerken van een moedervlek kan deze computer ook een berekening op kwaadaardigheid uitvoeren. Tevens biedt dit systeem de mogelijkheid tot het bewaren van de digitale beelden voor vervolgonderzoek. Een verdachte moedervlek kunnen we hierdoor op een later moment opnieuw beoordelen op veranderingen ten opzichte van de uitgangssituatie. Door de VIP-controle ® van de huid kan het onnodig preventief verwijderen van moedervlekken voorkomen worden. De Dr. Brinkmann Kliniek streeft ernaar om deze vooruitstrevende techniek voor iedereen toegankelijk te maken.

Behandeling

Het is niet noodzakelijk om goedaardige moedervlekken te behandelen. Mocht er toch een reden zijn voor verwijdering dan zou afhankelijk van het soort moedervlek gekozen kunnen worden voor wegbranden of wegsnijden. Moedervlekken die erg onrustig zijn of verdacht worden van kwaadaardigheid worden altijd verwijderd. Deze moedervlekken worden histopathologisch onderzocht. In dit onderzoek wordt gekeken of de moedervlek ook uit kwaadaardige cellen bestond en zo ja of deze dan ook allemaal weggenomen zijn.

Dr. Brinkmann

Dr. Margrit Brinkmann is gepromoveerd aan de Medische Universiteit van Lübeck en onder andere opgeleid op het vakgebied van dermatologie en dermatochirurgie. Sinds 1999 tot eind 2007 werkte zij ook als dermatoloog in het ziekenhuis in Woerden. Voor het onderzoek, herkennen en behandelen van huidkanker is grote ervaring vereist. Dr. Brinkmann heeft dit specifieke gebied binnen de dermatologie tot een van haar speerpunten gekozen. Vanaf eind 2007 heeft zij al haar aandacht gericht op het huidkankercentrum waar met name een algehele lichaamscontrole op moedervlekken of op vormen van huidkanker kan plaatsvinden. Het huidkankercentrum is in 2005 opgericht uit idealisme en realisme. Uit idealisme om huidkankeronderzoek voor iedere Nederlander mogelijk te maken. Uit realisme omdat het aantal gevallen van huidkanker toeneemt en door middel van dit onderzoek het aantal huidkankergevallen kan worden gereduceerd.

Afspraak

De Dr. Brinkmann Kliniek heeft u met de informatie, verstrekt in deze brochure, een indruk gegeven van de kliniek en haar specialistische kennis. Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of emailadres:

Kliniek Vestigingen

Dr. Brinkmann Kliniek is gevestigd in:

•  Nieuwegein
•  Assen

Website: www.drbrinkmannkliniek.nl
Email: mail@drbrinkmannkliniek.nl
Telefoon: 030 - 6038380
Postbus 221, 2700 AE, Zoetermeer

© 2004 Dr. Brinkmann Kliniek B.V. All rights reserved.
Dr. Brinkmann, Dr. Brinkmann Kliniek, the Dr. Brinkmann Kliniek logo, VIP-controle are trademarks of the Dr. Brinkmann Kliniek B.V.

Terug