Tot een goede moedervlekken controle behoort een goede evaluatie en documentatie van verdachte moedervlekken. Bij de VIP-controle ® (Visual Image Picture) van de huid kan door middel van een digitale dermatoscoop een moedervlek tot 50 keer uitvergroot worden zonder verlies van beeldkwaliteit. Dit beeld kan met behulp van een aangesloten computer worden vastgelegd. Aan de hand van uiterlijke kenmerken van een moedervlek kan deze computer ook een berekening op kwaadaardigheid uitvoeren. Tevens biedt dit systeem de mogelijkheid tot het bewaren van de digitale beelden voor vervolgonderzoek. Een verdachte moedervlek kunnen we hierdoor op een later moment opnieuw beoordelen op veranderingen ten opzichte van de uitgangssituatie.
Door de VIP-controle ® van de huid kan het onnodig verwijderen van moedervlekken voorkomen worden.

Terug