De Dr. Brinkmann Kliniek wil graag dat de patiënten tevreden zijn. De individuele aandacht die aan de patiënt wordt gegeven is voor alle medewerkers van de kliniek zeer belangrijk.
Toch kan het voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw behandeling of verblijf in de kliniek niet tevreden bent. In dit geval kunt u uw klacht het beste eerst voorleggen aan de betrokkene(n). Deze kunnen waarschijnlijk het snelst tot een antwoord of een oplossing van uw klacht komen.

Wij nemen klachten, wensen en aanbevelingen zeer serieus. Elke klacht wordt vertrouwelijk en professioneel door ons behandeld. Een juiste behandeling van klachten, maakt het ons mogelijk effectieve maatregelen te treffen om onze dienstverlening aan u structureel te blijven verbeteren.

Uw klacht
Bij wetgeving is geregeld dat u een klacht kunt indienen over de werkwijze van de organisatie en/of het personeel. U kunt een klacht indienen over alles wat de Dr. Brinkmann Kliniek voor u doet of juist heeft nagelaten.

Interne klachtenprocedure
Een eerste stap om uw klacht kenbaar te maken, is contact opnemen met de medewerker(s) of specialist(en) die met uw klacht te maken heeft/hebben. Deze kunnen waarschijnlijk het snelst tot een antwoord of een oplossing van uw klacht komen.

Leidt dit gesprek echter niet tot een bevredigende oplossing of vindt u de klacht niet geschikt om met de direct betrokkene te bespreken, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij klachtenfunctionaris van de kliniek.

Als u geen gebruik wenst te maken van een gesprek, of u bent niet tevreden met de uitkomst van uw klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Directie van de Dr. Brinkmann Kliniek. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen binnen 6 weken nadat de klacht is ingediend een beslissing over de gegrondheid van de klacht en mogelijke oplossingen.

Via onze klachtenregeling willen wij uw klacht optimaal behandelen en snel tot mogelijke oplossingen komen. Het kan echter zijn dat uw klacht niet gegrond verklaard wordt of dat u niet tevreden bent over het resultaat van de klachtbehandeling. Dan is er de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan een geschillencommissie.

Klacht indienen

Terug